השכרת נכסים

בישראל פרופרטיס -יואב וליליאן- מאמינים במעטפת שירותים של 360 מעלות,

במסגרת מתן השירותים הניתנים אנו פועלים עבור כל רוכש, שיבחר בכך, באיתור שוכר ובטיפול בכל הקשור בחילופי שוכרים על כל המשתמע מכך.

.לרבות תשלומי מיסים, בדיקת טיב הדירה בנקודה בה שוכר עוזב ושוכר נכנס וככל שנדרש עבודה מול בעלי מקצוע שונים.

 לקוח אשר הביע אמון בצוות המשרד ורכש באמצעותנו נכס זכאי לקבל את מלוא השירות בהשכרת הדירה ובטיפול שוטף במהלך הדרך.

אנו מנהלים עבור לקוחותינו את הדירות אותן רכשו באמצעותינו ונותנים להם "ראש שקט" כחלק ממכלול השירותים למימוש פוטנציאל הרווח. 

 Cliff Avril Authentic Jersey