מדרגות המס החדש 2016

מדרגות מס רכישה לדירת מגורים יחידה.  

 

שיעורי מס רכישה לדירת מגורים יחידה תושב ישראל

 מחיר הדירה בש"ח שיעור מס רכישה
1,600,000 – 0 0%
1,600,000-1,898,000 3,5%
1,898,000-4,896,000 5%
4,896,000-16,322,300 8%
  מעל 16,322,300 10%

 

שיעור מס רכישה לתושב חוץ ותושב ישראל שבבעלותו יותר מדירת מגורים ראשונה

מחיר הדירה בש"ח  שיעור מס רכישה
0-4,896,000 8%
מעל 4,896,000 10%

אין להסתמך על האמור לעיל , אין הכתוב משמש תחליף לייעוץ משפטי. 

 Cliff Avril Authentic Jersey